Mulighetenes Malvik

Selv om ikke fjoråret gikk helt etter planen med etablering av kyllingfabrikk og avklaring av hvor jernbanen gjennom kommunen skal gå, ser daglig leder Kaare Hagerup i Næringsforeningen i Trondheimrsregionen (NiT) avdeling Malvik optimistisk på året som kommer.

– Det er mye som er på gang og mye som skjer med mange planer i kommunen framover forteller Hagerup, som vi har møtt for å se litt tilbake, men også inn i krystallkula for året som nettopp har startet.
– Alt av næringsarealer og ledige tomter i Malvik er snart solgt og da snakker vi om flere hundre mål både på Sveberg og i Muruvik. Vi ser også at næringsaktører på Stjørdal ser på mulighetene for å løse sine fremtidige behov her i Malvik, sier Hagerup.
Sveberg – Hommelvik
Med stadig større aktivitet på Sveberg øker behovet for lokalveg ned til Hommelvik.
– V får mange tilbakemeldinjger fra aktører i området at det er et behov for en lokalveg mellom Sveberg og Hommelvik, noe også Nye Veier skal være interessert i å bidra til.
– Malvik Senter sentret har store potensialer i en krevende tid og planene framover er spennende og butikker med de riktige konseptene viser seg å gå bra på senteret. Naboen Sparkjøp driver også bra med stor omsetning og mye besøk, forteller han.
– Men nye handelsvaner presser sentrum og sentra over hele verden og netthandel øker kraftig også her til lands og mer vil det bli.
Ny E6
Selv om Norsk Kylling ikke valgte Malvik henger ikke Kaare Hagerup med nebbet av den grunn.
– Nå starter utvidelsen av E6 om et års tid. I størrelse tilsvarer det to kyllingfabirkker i året og det jobbes nå med å lage et leverandørnettverk opp mot Nye Veier AS.
– Den nye veien vil gi forutsigbarhet for næringslivet i mange år framover og er nok for mange et startsignal på å sette i gang med de planene de har.
Tenke nytt
Kaare Hagerup lar drømmene flyte når han snakker seg god og varm om fremtidens muligheter.
– Vi vet at cruisebåtene som anløper Trondheim vanligvis ligger en dag og turisten halser opp til domkirka før de legger turen ut til Ringve før de hesblesende kommer seg ombord i båten rett før avreise.
Nå skal flere cuisebåter ligge ett døgn, det åpner for mange muligheter, tror Hagerup.
– Se på Hommelvik, en perle som er ukjent for de fleste og for passasjerer på en cruisebåt med kort oppholdstid i Trondheim er det helt utilgjengelig. Men hva hvis vi tenker nytt? Hva med en lang molo ut i bukta og et serveringssted der? Jeg vet at slike planer har vært på tale før også.
– Lag et eldorado i Hommelvik, vær kreativ, det er mange muligheter også i Malvik og Hommelvik, sier Hagerup.
IKAP må revideres
Kaare Hagerup mener tiden er inne for å se nærmere på den interkommunale arealplanen (IKAP)
– Den er for defensiv i forhold til å se på andre alternativer. Hvis alt skal være 100% konfliktfritt blir det vanskelig å finne nye arealer til nærings- og boligetablering.
– IKAP bør revideres. Vi har ingen mineralplan, noe som er viktig å få på plass. Det trengs også en overordnet plan slik at man sikrer helhetstenkning. Fjelluttak er nå viktige lokasjoner for næringsareal, mener Hagerup.
– I Malvik er det snart ikke næringsarealer igjen, derfor er det viktig å se på dette også i forhold til arealbehov for næringslivet i Stjørdal og Trondheim, som kan løses i Malvik.
Jernbanens båndlegging en pine
Nå har endelig Bane NOR bestemt seg for hvor toget skal gå inn i fjellet og langtunnelen på Ranheim. Hvordan det skal se ut i Hommelvik har de ennå ikke avgjort.
– Det er samme reisa som på Torgård sør for Trondheim. Bane NOR sin båndlegging av området blir en pine for utviklinga, sier Kaare Hagerup.
– Da er det det stikk motsatte som skjer med E6, der vil det skje noe fra 2019 og det er konkret. Jeg er ikke i tvil om at E6 vil gi Malvik og næringslivet her en enorm utvikling.
2017 et bra år
Til tross for tap av kyllingfabrikk på oppløpssida i fjor vil Kaare Hagerup peke på mange positive hendelser i året som har gått.
– Nortura har i løpet av 2017 flyttet det meste av sin aktivitet fra Trondheim og til anlegget på Sveberg. De har økt antall ansatte og distribusjonsavdelingen med et 30-talls ansatte var en av de siste avdelingene som ble flyttet hit.
– Vi har sammen med politisk ledelse og administrasjonen i Malvik kommune vært ute på nærmere 70 bedriftsbesøk i kommunen i løpet av 2017. Mange nyetableringer er også av det positive slaget.
2018 – hva skjer?
Det er mye på gang hva gjelder det lokale næringsliv i kommunen i inneværende år. Kaare Hagerup oppsumerer det slik:

  • – Vi får vedtatt de nye arealplanene for Malvik, de er viktige verktøy.
  • – Alle planene i forbindelse med E6 blir ferdige
  • – Bane NOR må treffe en endelig beslutning, det er et inderlig ønske.
  • – Alle næringsarealer er solgt.

–  Alt i alt er det mye positivt å følge med på framover og mye nytt dukker sikkert også opp.
Kaare Hagerup holder tommelen opp for både 2017 og 2018 i Mulighetenes Malvik.