Nytt selskap henter søpla i Malvik

Innherred Renovasjon varslet tidligere i januar at kontrakten med Retur AS om henting av avfall i Malvik ville bli avviklet.

Innherred Renovasjon (IR), og to andre interkommunale selskap, HAMOS Orkdal/Møre og MNA (Midtre Namdal) etablerer nå selskapet Retrans Midt AS, som i løpet av våren skal overta innsamlingen av husholdningsavfall i alle de 34 eierkommunene.
Det nye selskapet skal overta innsamlingen i flere kommuner, deriblant Malvik allerede 5. februar skriver Kretsløpet.
Bakgrunnen for etableringen av det nye interkommunale selskapet er misnøye med den private leverandøren.
Siden 1. oktober 2016 har selskapet Retur AS utført innsamlingen av husholdningsavfall i Malvik, Selbu, Meråker, Inderøy, Tydal, gamle Leksvik kommune og deler av Stjørdal, til sammen rundt 12 000 husstander.
Dette har ikke fungert tilfredsstillende og partene møttes i starten av året til forhandlinger og kom da til enighet om at Retur AS sa opp sin kontrakt med Innherred Renovasjon.