Kommunen søkte ikke om tillatelse

Da Malvik kommune arrangerte konsert og offisiell åpning av «Rådhusplassen» i Hommelvik 4.juli i fjor, hadde de ikke søkt om og fått nødvendig TONO-tillatelse.


Dette fremkommer av et brev rettighetsorganisasjonen har sendt Malvik kommune.
Musikken som ble fremført under konserten er opphavsrettslig beskyttet og rettighetshavere til musikken har overlatt forvaltningen til TONO.
Som ansvarlige for fremføringen må Malvik kommune derfor innhente tillatelse før konserten og betale vederlag til TONO. (Saken fortsetter under bildet)

Rett og slett avglemt

Virksomhetsleder i virksomhet kultur, Arve Renå, (innfelt) sier i en e-post til Malviknytt at det rett og slett ble avglemt.

– Skjema ble sendt tirsdag. Dette var et gratisarrangement uten billettinntekt, der alle artister stilte opp vederlagsfritt.

– TONO har bekreftet at saken dermed er ferdigstilt, forklarer virksomhetslederen.

Må oppgi besøkstall
TONO har henvendt seg til Malvik kommune etter å ha mottatt rapport med informasjon om at det er fremført musikk på arrangementet 4.juli.
Siden TONO ikke har mottatt noen henvendelse fra kommunen i forkant av arrangementet ber de Malvik kommune fylle ut et skjema med «brutto billettinntekt» og «antall besøkende», og returnere til TONO.
Dersom det dreier seg om et gratisarrangement ber TONO om at kommunen opplyser dette. Besøkstall må uansett oppføres, skriver TONO i et brev til Malvik kommune.
På bakgrunn av opplysningene vil TONO beregne vederlag etter gjeldende priser, og sende kommunen faktura på beløpet.

TONO

Eies og styres av sine medlemmer, som er komponister, tekstforfattere til musikkverk, og musikkforlag. TONO er et samvirke bestående av over 28 000 norske opphavsmenn. I tillegg forvalter TONO praktisk talt hele verdensrepertoaret. TONO er et non-profitforetak. Det betyr at vederlaget du betaler formidles videre til de som skaper musikken du benytter. Vederlaget er et viktig og nødvendig tilskudd for at ny musikk kan skapes!
TONOs formål
TONO forvalter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. Forvaltningen omfatter både rettighetshavere som er individuelt tilknyttet TONO gjennom forvaltningskontrakter, og rettighetshavere som er tilknyttet andre tilsvarende selskaper i hele verden. Sistnevnte skjer gjennom gjensidige representasjonsavtaler som TONO inngår med disse selskapene.
TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk, og som non-profitselskap, overfører TONO disse midlene videre til rettighetshaverne i fremførte verk. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs rettighetshavere gis et grunnlag for å kunne skape nye musikkverk.

Kilde: tono.no