Spør om politisk agitasjon

Mener skillet mellom kommune og partipolitikk blir utfordret.

Malvik Arbeiderparti publiserte nylig en annonse i sosiale medier med teksten «Valgløfter blir til virkelighet i Malvik: Barbro er ny helsesøster i Malvikskolen»
Spør rådmannen
Dette har nå lederen i Malvik Høyre reagert på og har sendt rådmann Carl-Jacob Midttun spørsmål om saken.
– Jeg føler at dette reiser noen spørsmål om skillet mellom kommune og parti og har stil følgende spørsmål til Rådmannen, sier lederen i Malvik Høyre, Halvard Dahle.

  1. Har den ansatte avklart med sin leder om at dette er greit?
  2. Har Rådmannen gitt retningslinjer for ansatte for bruk av sine stillinger i politisk markedsføring?
  3. Mener Rådmannen at denne eller andre ansatte kan føle at de på denne måten blir utsatt for utilbørlig press for på denne måten å delta i markedsføring av et bestemt politisk parti?

– Jeg har også tidligere reist spørsmålet om mulig sammenblanding av rollene mellom kommunal administrasjon/ institusjoner og politiske partier.
Snur gladsak til negativt
– Vi synes det er trist å se at Malvik Høyre gjør alt de kan for å forsøke å snu denne gladsaken til noe negativt, det er ikke første gangen vi opplever dette. Vi er stolte av det vi har fått til og vi er ikke redd for å vise det.
– Helsesøstertjenesten i Malvik ble økt med 300% stilling fra årsskiftet. Stillingen vi har vært med på å vedta er en fast stilling som helsesøster i Malvik kommune. To stillinger fra staten er midlertidige.
– Vi jobber nå aktivt  for at disse stillingene også skal bli faste, og har tatt første steg på veien ved å allerede nå søke om forlengelse på tilskuddet fra staten. De eneste som har mottatt betaling i forbindelse med denne annonsen er Facebook, skriver Anne S. Mostervik, leder i Malvik AP og Trond Hoseth, nestleder i Malvik AP i en kommentar.
Håper på oppklarende svar
– Jeg håper rådmannen kan komme med et avklarende svar på hvilke retningslinjer som gjelder i slike sammenhenger, sier Dahle og henviser til kommunens egne etiske reglement. (Saken fortsetter under bildet)

Utdrag fra Malvik kommunes etiske reglement:

Pkt. 7
Eksempler på inhabilitet og interessekonflikter:
– forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
– lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen.
– engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen.
– personlige økonomiske interesser
– familiære eller nære sosiale forbindelser.
– kombinasjon av ansettelsesforhold og politiske verv i egen kommune
11.Sosiale medier
Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner, og vær åpen om hvor du jobber når det er relevant. Som privatperson kan du oppfattes som kommunalt ansatt av andre. Vær derfor bevisst på rollen din som ansatt i Malvik kommune. Vær bevisst hvordan du omtaler arbeidskollegaer og arbeidsplass. Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller leverandører i sosiale medier.
12.Lederansvar
Ledere i Malvik kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivå skal gjennomgå de etiske regler med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelser. Ledere skal påse at alle medarbeidere undertegner på at de har lest kommunens etiske regler.
Hele Malvik kommunes etiske reglement finner du her. (Ekstern lenke)