Lokalpolitikerne til kamp mot ufornuften i AtB

Formannskapet i Malvik behandlet mandag saken om Takst- og sonestruktur i AtB og de urimelige utslagene omleggingen fra nyttår har skapt for innbyggerne i Malvik.

Særlig oppleves det som både urettferdig og helt ulogisk at billettprisene mellom Hommelvik og Stjørdal og mellom  Mostadmark og Hommelvik på det nærmeste er doblet etter sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene.
Les også: Dobbelt så dyr buss til Stjørdal
Les også: Buss til Sneisen er dyrere enn Hommelvik-Melhus

Uttalelse fra Kommunestyret

Ole Herman Sveian fungerte som ordfører under behandlingen av saken og foreslo for medlemmene i formannskapet at de burde forsøke å få vedtatt en uttalelse i komunestyremøtet neste mandag.
– Da er det kommunens høyeste organ som uttaler seg og jeg foreslår at ordfører Ingrid Aune (AP) og Lill Harriet Sandaune (FrP) og Rakels S. Trondal (SV) som også sitter i Fylkesutvalget går sammen om å skrive et forslag til denne uttalelsen, sa Sveian.
Det ble også til slutt formannskapets enstemmige vedtak og et forslag til uttalelse i blir lagt fram for kommunestyret førstkommende mandag.

Fra debatten:

I debatten etterspurte Høyres Eva Lundemo hva de rødgrønne i fylkestinget hadde gjort i saken, da hun anså det som en del av det politiske flertallets klare muligheter til å få endret på slike vedtak.
– I denne saken har de blå like stort ansvar som de rødgrønne, sa Rakel S. Trondal (SV). Men jeg er glad for at kritikken i denne saken nå egentlig kommer fra folkedypet. Da har vi en enda større sjanse for å bli hørt, sa hun.
– Vi er vel alle enige om at det bør være samme pris innenfor samme arbeids og handelsområde, noe det ikke har blitt på den én mil lange strekningen mellom Hommelvik og Stjørdal, sa Trondal.
– Det er ulogisk at de som tar buss til og fra Sneisen har ett soneskifte på Halla og et annet ved Isdammen, avhengig om de tar bussen oppover eller nedover, sa Eva Lundemo (H).
– Dette er idioti, sa Torgeir Anda (V)
– Jeg vil berømme varaordfører for å ha markert den gamle fylkesgrensa med en hageslange da han og ordføreren markerte uenigheten i saken ved å gå fra Hommelvik til Hell, sa Eva Lundemo (H)
– Vi kan jo gå fra Sneisen til Hommelvik også, sa Matz Ulstad (AP) og fikk latter fra hele møterommet.
– Her er det viktig at vi står sammen og tar på oss «Malvik-Hatten» sa Ole Herman Sveian (SP).
– Dette er en kamp mellom fornuft og ufornuft, ikke en kamp mellom politiske blokker, sa Bernt Ole Ravlum (AP)