Ikke bare negativ utvikling i bussprisene

Leserinnlegg av Ann Elisabeth Hansvold, leder Holtålen Arbeiderparti: For en tid tilbake gikk ( bokstavelig talt), min partifelle og dyktige ordfører i Malvik kommune, Ingrid Aune mot økt prishopp på bussbillett på grunn av soneinndeling av priser mellom Malvik og Stjørdal.

Det var for meg fullt forståelig! Et godt kollektivtilbud med fornuftige priser er et viktig ledd i en miljøvennlig og bærekraftig utvikling som kommer alle til gode.
En økning av pris slik som i dette tilfelle i Malvik er usosialt og rammer først og fremst de som er avhengig av busstilbudet. Det er ikke det vi trenger om miljøet og klimavennlige valg betyr noe.
Jeg vet derfor at komiteleder for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Hopsø vil ta tak i dette slik han lovte.
Her i Holtålen, Røros og videre nordover mot Trondheim har vi nå opplevd det motsatte! Før nyttår kostet en enkeltbillett buss på strekningen Holtålen- Røros, 101 kr. Nå ved bruk av mobillett er prisen på samme strekning 37 kr.
En stor grunn til å bruke bussen mer altså!
Jeg mener det er viktig å løfte fram denne gladnyheten- på lik linje som det er viktig å sette fokus på endringer som ikke er så populære, og som krever en ny gjennomgang. Slik hverdagslykke smaker også ekstra godt når vi vet at det politisk er jobbet for å få til gode løsninger til beste for alle- og også for miljøet slik det nå er blitt her i regionen.
Holtålen Ap hadde i sitt siste program under klima, miljø og samferdsel, at vi skulle arbeide for et godt kollektivt reisetilbud med tog, buss og fly, og at pendlere måtte kunne benytte kollektive transportmidler både til Røros og Trondheim. Dette er et skritt i riktig retning!
God reise til hele Trøndelag!