Får refusjon etter valget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en kartlegging knyttet til kommunenes kostnader som fulgte av endrede krav til opptelling ved høstens valg.
Stortinget vedtok i desember ved behandlingen av endringer i Statsbudsjettet 2017, et tilskudd på inntil 5,5 mill. kroner til refusjon av ekstra utgifter til kommunene for pålagt manuell opptelling under stortingsvalget.
Midlene er fordelt i samsvar med utgifter kommunene har rapportert til departementet og dette er et engangstilskudd begrunnet i ekstra utgifter som skyldes at kravene til opptelling ble endret kort tid før valget. Bare kommuner som har rapportert inn ekstra utgifter mottar refusjon.
Malvik kommune har rapportert inn ekstra utgifter i forbindelse med dette og mottar kr 17.625,- i kompensasjon, viser en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.