Folkemøte om fiberutbygging

Mandag var det folkemøte angående fiberutbygging i deler av Mostadmarka, arrangert av Mostadmark utvikling og arbeidsgruppa for fiberutbygging.

Mellom 20 og 30 innbyggere møtte opp melder mostadmark.no.
Pål Magnar Dahlø fra fylkeskommunen og en representant fra Telenor var invitert for å fortelle om sine roller i dette prosjektet.
De fortalte at de har vært med på flere lignende prosjekter og at det til syvende og sist er interessen blant innbyggerne som bestemmer om prosjektet blir gjennomført.
Selv om man kanskje ikke har behov for fiber på nåværende tidspunkt omtales dette som en verdiøkning på hus og eiendom.
Ved innføring av fiber vil eksisterende kobbernett sannsynligvis bli avviklet.
Veien videre
Fylkeskommunen har nå lagt ut et anbud for fiberutbygging fra Halla til Jervskogen med søknadsfrist i slutten av januar.
Etter dette kommer de med en kostnadsramme per husstand som da også kan gjelde for Mostadmarka. Deretter skal Mostadmark utvikling i samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og utbygger igjen invitere til et infomøte for å se litt mer  konkret på tilbud i forhold til interesse og kostnad når det gjelder fiber.