Full bussforvirring på Vikhammeråsen

Vikhammeråsen har hatt nr 37 på sin bussrute siden 20 august 2011, fra samme dato har rute 38, gått mellom Stjørdal og Melhus.


Rutenumrene på bussene er godt innarbeid og mange bruker bussen til og fra jobb og andre aktiviteter i Trondheim. Nå siden i høst har de nye rutetabellene fra AtB vært mer til forvirring enn opplysning, mener Oddvar B. Rønning på Vikhammeråsen.
– I starten gikk det buss nesten hver time, også på kveldstid, og gradvis ble lørdag og søndag fjernet og busser på kveldstid ble også fjernet. Buss 37 har alltid startet og avsluttet i Munkegaten.
– Så, i august 2017 får vi på Vikhammeråsen tilbake bussankomster og avganger på kveldstid.Noe som er utrolig gledelig. Nå er det igjen mulig å ta bussen for å gå på konsert, kino og så videre.
– Siste buss går fra byen kl 23.30 og på lørdag går siste buss kl 00.00.

Forvirring
Etter dette har det blitt et kunsstykke å ta bussen fra Midtbyen, hevder Rønning.
– Plutselig heter bussene på kveldstid 38 og går fra Dronningens gate. Den siste buss på lørdag derimot, går kl 00.00 har nummer 37 og går fra Munkegtata.
– Jeg har tatt bussen fra byen mange ganger og har opplevd at når bussen kjører av gamle E6 og opp Elvdalen med rute 38, så har det vært mange passasjerer som reiser seg og spør sjåføren hvor ferden går. Det er passasjerer som skal mellom Vikhammer og Stjørdal og har tatt buss 38 i god tro, forteller han.
– Jeg kan heller ikke se at ATB har informert beboere på Vikhammer/Vikhammeråsen om dette nye tilbudet.
– De fleste jeg har snakket med har trodd at buss 38 på vei fra Melhus, kjører om Vikhammeråsen og videre til Stjørdal. ATB har også utelatt dette tilbudet i rutetabell for 37.
– Nå er det nesten umulig å orientere seg i busstilbudet her på Vikhammeråsen, hevder Oddvar B. Rønning, som var leder av Pendlergruppen på Vikhammeråsen fra 2009 -2011.
– Jeg tror om dette har kommet tydelig frem i rutetabellen, noe mange benytter, så har tilbudet blitt betydelig mer benyttet.
– Vi på Vikhammeråsen har fått et supert tilbud, men få vet om det og det kan nesten virke som om AtB kjører buss for kjøringen sin del, ikke passasjerenes.
Supplement til rute 37
Direktør kommunikasjon og drift i AtB Grethe Opsal sier det er fint å høre at Rønning er fornøyd med busstilbudet til Vikhammeråsen.
– Endringen på rute 38 kom som følge av nettopp tilbakemeldinger fra kunder. Rent praktisk betyr det at rute 38 går to ganger i timen istedenfor én på kveldstid ukedager og lørdager, men at den ekstra avgangen avsluttes på Vikhammeråsen i stedet for Stjørdal.
– Turene til Vikhammeråsen på rute 38 kommer som supplement til rute 37.
– Bakgrunnen for at avgangene ligger på rute 38 kan helt kort forklares med at tilbudet i «motsatt ende», på Melhus, også ble bedret når endringen ble gjort.
Plakatkampanje 
Innbyggerne på Vikhammeråsen skal være informert ifølge Opsal.
– Vi har lagt inn kommentar i rutetabellen til rute 37 om at det også er avganger til Vikhammeråsen på rute 38.
– I august hadde vi en generell kampanje på forbedringer i rutetilbudet med blant annet plakater i busser og på holdeplasser. I tillegg la vi ut artikler på atb.no og sendte informasjon til media om hvilke ruter som hadde fått et bedre tilbud, skriver hun i en e-post til Malviknytt..
– Dersom vi i tiden fremover ser at kundene ikke kjenner til det utvidede tilbudet for nettopp rute 38, vil vi vurdere ytterligere tiltak for å markedsføre dette. Vi anbefaler imidlertid alle våre reisende til å bruke reiseplanleggeren vår, som finnes på atb.no og i appen AtB Reise. Her vil kundene på Vikhammeråsen alltid finne oppdatert reiseinformasjon med riktig holdeplass for avreise, avslutter
direktør kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.