Du slipper telefonselgere

Fra 1. januar kom det nye regler som gjør det vanskeligere for selgerne å ringe deg.
Dette på grunn av mange lovbrudd og et høyt antall klager.
– Det var behov for flere innstramminger, derav nye regler, sier Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukertilsynet til dinside.no.
Statistikk fra Brønnøysundregisteret viser at godt over 2 millioner nordmenn har reservert seg mot telefonsalg. Nå kom det nye regler:

  • Det er forbudt å drive telefonsalg fra et skjult nummer eller fra nummer som ikke er søkbart i nummeropplysningstjenestene.
  • Det er ikke lenger mulig for én næringsdrivende å hente inn tillatelse for telefonsalg for flere næringsdrivende samtidig. Noe som har vært vanlig hvis en forbruker er med i en undersøkelse eller konkurranse på Internett.

Unntak for frivillige organisasjoner
På grunn av frivillige organisasjoners samfunnsnyttige funksjon ble det gjort et unntak for dem i de nye reglene. De kan forsatt kontakte givere som er reservert mot henvendelser i Brønnøysund, dersom de har et eksisterende giverforhold eller om giveren har bedt om å bli ringt.
I praksis blir det ingen forskjell fra i dag. De eneste som kan ringes blant de som har reservert seg, er givere som har ytret et ønske om å bli ringt eller som har aktivt giverforhold. Og det er god innsamlingsskikk å spørre i løpet av samtalen om den registrerte ønsker å bli oppringt igjen senere.