Buss til Sneisen er dyrere enn Hommelvik-Melhus

Å ta bussen til Sneisen er dyrere enn å reise fra Hommelvik-Melhus.

I det siste har det blitt rettet en del fokus på den store prisøkningen mellom Hommelvik og Stjørdal. En annen strekning som også er dyr å reise med innad i kommunen er fra Hommelvik til Sneisen.
Ulikt soneskille og dyre priser
En reise, fra Hommelvik til Sneisen er på ca.12,8 km. Om man reiser fra Hommelvik til Sneisen går soneskille ved Isdammen. Fra Sneisen til Hommelvik går soneskille derimot ved Halla.
Siden reisen til Sneisen fra Hommelvik går over to soner kommer prisen opp i 74,- kr for én voksenbillett.
Ved kontantbetaling på bussen er prisen 97,- kr.
Til sammenligning, om man kjøper et t-kort er prisen innenfor sone-A 3.800,- kr for 180 dager. Da kan man reise så ofte man vil mellom f.eks. Hommelvik-Melhus i denne tidsperioden.
Om man derimot skulle bo mellom Isdammen – Sneisen, og ønsker å legge dette inn i t-kortet, altså to soner, blir den totale summen, for 180 dager, 5100,- for voksen. Altså 1.300,- kr ekstra.
For honnørbillett og barnebillett er prisforskjellen 520,- kr, for studenter 780,- kr.
Merkelig valg av soneskille
Det fremstår også underlig at soneskille er satt til et område som ikke er noen hovedfartsåre med mange bussavganger, men et område der soneskillet vil straffe fastboende. Eventuelt kan det også ramme studenter som ønsker å benytte seg av studenthytten i Sneisen. Sistnevnte er ofte observert gående, et godt sparetiltak, frem til det eventuelt blir forandringer.
At soneskille går ved Isdammen/Halla er også et merkelig valg. Det er ingen parkeringsplasser, noe som ville vært naturlig ved et soneskille. Det er heller ingen butikker, samfunnshus, nye bussoverganger eller noe som vil gjøre det attraktivt for andre enn beboere i området å avslutte bussturen der. Med andre ord, det straffer ingen andre enn fastboende som eventuelt ønsker å la bilen stå hjemme eller ønsker å være miljøbevisst.
Få bussavganger
Står reisetilbudet i stil med prisen? Om man tar utgangspunkt i AtB sin reiseplanlegger går det en buss fra Sneisen om morgenen kl. 06.40. Om du skulle være uheldig å ikke rekke den har ikke reiseplanleggeren noe alternativ å tilby. Det vil si, hvis det er en vanlig hverdag, å ikke helg, helligdag, skoleferie eller lignende, kan man benytte skolebussen som går kl. 07.30 fra Sneisen til Hommelvik.
Returreisen, ifølge reiseplanleggeren, går fra Hommelvik i retning Sneisen kl. 16.45. Igjen, det går skolebusser, men ingen etter kl. 14.25. Merk at ingen av skolebussene har planlagte stopp ved holdeplass Rampa. Vil man være garantert å bli med er Hommelvik skole eller Isdammen de nærmeste holdeplassene som står i ruteheftet. Skolebussene går, som nevnt, selvsagt ikke i skolens ferietider, helligdager og/eller helger. I helgene går det forøvrig ingen busser overhodet tur/retur Sneisen.
En buss med returreise fra Hommelvik kl. 16.45 blir umulig å rekke, for beboere i kommunen, som arbeider i Trondheim eller Melhus, å ikke er ferdig på arbeid før kl. 16.00.
Studenter som kan ønske å benytte bussen vil også få problemer, all den tid forelesninger ofte kan foregå fra kl. 14.15 – 16.00 eller 16.15 – 18.00, for ikke å nevne økonomiske utfordringer. Hva angår pensjonister eller folk med fridager eller ferie, spørs det hvor fristende det er å dra på en avslappende handletur til Trondheim med oppstart kl. 06.40 om morgenen.
De fleste butikker har enda ikke åpnet når man da ankommer Trondheim, kl. 07.40 ifølge AtBs reiseplanlegger.
Ikke særlig koselig på en mørk og kald vintermorgen. Etter handleturen må man senest ta buss fra Hommelvik kl. 16.45.
Det vil si at man da må ta buss fra Trondheim senest kl. 16.00 dette forutsetter ingen kø eller ventetid på vei til Hommelvik.
Avreise noe tidligere vil derfor være å anbefale, altså i beste middagstid.
Ordføreren arbeider aktivt for en bedre løsning
Ved forespørsel til ordføreren om hvorvidt priser, soneskille og bussavganger tur/retur Sneisen var noe Malvik kommune var fornøyd med var svaret fra ordfører Ingrid Aune (AP) klinkende klart:
Malvik kommune har gitt tilbakemelding til fylkeskommunen og ATB om at dette ikke er noen god løsning, verken for våre innbyggere, eller etter vår mening for å få flere til å velge kollektive løsninger.
I fjor høst sendte vi i tillegg inn et formelt høringssvar fra formannskapet i Malvik kommune til Fylkeskommunen, der vi uttrykte at vi mente foreslåtte sonestruktur ikke var hensiktsmessig. Når Fylkeskommunen nå likevel har valgt å gå for ATBs forslag til sonestruktur har vi uttrykt oss svært kritisk til dette, og etterspurt videre informasjon og dialog med fylkeskommunen.
Denne uken har jeg blant annet møter med tre ulike fylkeskommunepolitikere for å ta opp utfordringene for de som ønsker å reise kollektivt fra Sneisen, og for de som krysser den gamle fylkesgrensa på Gevingåsen. Saken er også satt opp til førstkommende formannskap, og jeg håper hele formannskapet og de ulike politiske partiene i Malvik engasjerer seg videre i saken og tar kontakt med sine partigrupper på Fylkestinget.
Jeg er glad for å registrere at flere fylkespolitikere nå sier de vil se på saken på nytt, for resultatet av soneinndelingen vi så langt har sett vitner om mangel på folkelig fornuft, uttaler ordfører Ingrid Aune.
Så er det bare å håpe at priser og tilbud vil forandres til det bedre. Å husk, om innbyggerne i kommunen ønsker forandring er det viktig å engasjere seg. Dette bør vel også være en viktig kampsak for Mostadmark generelt, hva angår å gjøre Mostadmark til et attraktivt sted å bo i Malvik Kommune?

Tekst: Camilla Søberg Haugen