Ga seg etter 15 år

Erling Magne Foss gikk av som partileder etter femten år.

Malvik Høyre har avholdt årsmøte og valgt ny ledere og nytt styre.
Leder gjennom de 15 siste årene, Erling Magne Foss hadde på et tidlig tidspunkt varslet at han ikke tok gjenvalg på vervet som leder for Malvik Høyre. (saken fortsetter under bildet)

Foto: privat

Erling Magne Foss (t.v.) ble takket av med blomster og ønsket den nye lederen Halvard Dahle lykke til med jobben.

Erling Magne Foss tiltrådte styret alt i 2001, og har siden 2003 vært leder for lokalforeningen.
Erling Magne Foss har jobbet for å endre den politiske kursen i kommunene vår, og han har hele tiden vært opptatt av at våre medlemmer skulle få muligheten til å bidra til dette.
Det var et enstemmig årsmøte som støttet valgkomiteens innstilling, på at ny leder for Malvik Høyre ble Halvard Dahle.
Erling Magne Foss ble takket av med blomster og gave, og det var nyvalgt leder Halvard Dahle som gjorde dette på vegne av Malvik Høyre.
Ny leder
Nyvalgt leder, Halvard Dahle er født i 1964. Han er opprinnelig fra Trondheim og oppvokst på Ranheim. Dahle bygde hus, og flyttet til Malvik og Hommelvik med familien i 2006.
Yrkesmessig har han bakgrunn i teknisk bransje, da i privat næringsliv. Halvard Dahle er samfunnsengasjert og da med bakgrunn fra forskjellige steder, blant annet som Vice President i Lions Club Malvik, lokalradio og verv i ulike lag og foreninger.
Halvard Dahle har en periode som hovedtillitsvalgt i bedriften han er ansatt i. For øvrig en bedrift han nå i 2018, har vært ansatt i hele 30 år.
Han sier selv han har vært politisk interessert helt fra 80-tallet, da som medlem av Unge Høyre. Nyvalgt leder, Halvard Dahle ble medlem av Malvik Høyre i 2011 og har hatt verv der som sekretær, nestleder og kampanjeleder.
Medlemmene viktig
Som leder ønsker Halvard Dahle at Malvik Høyre skal fortsette å bygge sin politikk, på et fritt samfunn med rom for personlig frihet under ansvar. Han ønsker å utvikle likeverd, solidaritet og toleranse og fremme samarbeid til beste for fellesskapet.
Det er viktig for han at Malvik Høyre er en frivillig organisasjon som bygger på prinsippet om at makten skal komme nedenfra.
Det betyr at kjernen i Malvik Høyres organisasjon er medlemmene – det er her alle aktiviteter og beslutninger har sitt utgangspunkt.
Halvard Dahle mener den viktigste ressursen i Malvik Høyre, er menneskene som bidrar med sin innsats. Derfor håper han flere vil være med på dugnaden, og bidra til at Høyre får gjennomført nye ideer og bedre løsninger.
Nytt styre
Det nye styret i Malvik Høyre består etter torsdagens møte av fem personer og et varamedlem.
Leder: 
Halvard Dahle
Nestleder: 
Tone A. Østgaard
Styremedlemer: 
Tor Skipperø
Frank Arne Hammer
Brit R. Aune
Varamedlem: 
Eivind Engan