Går ut av Eika

Elleve banker i Eika-alliansen, deriblant Selbu Sparebank, sier opp Eika-avtalen på grunn av økte kostnader.
Det bekrefter administrerende banksjef  Svein Ove Sandvik i Selbu Sparebank.

– Selbu Sparebank sier nå opp avtaleverket som knytter oss til Eika Alliansen og krever en ny strategisk retning. For å lykkes som lokalbank er det viktig å være en del av en allianse der vi samarbeider om innkjøp og utvikling, forteller han.

– Vi, de andre i gruppen av elleve lokalbanker fra ulike deler av lander, og en rekke andre, mener at Eika Alliansen er viktig og ønsker å fortsette å være en del av den. Samtidig deler vi alle en dyp bekymring over den strategiske retningen og kostnadsutviklingen i Eika. Utviklingen er rett og slett ikke bærekraftig for den enkelte lokalbank. Det må skje endringer, men dette vil ikke medføre noen umiddelbare endringer for ansatte eller kunder i banken, sier Sandvik.

Han mener solide, gode og langsiktige lokalbanker har vært viktige for utvikling og verdiskaping over hele landet i flere hundre år.

– I en tid der bankgiganter flytter folk, beslutninger og makt til Oslo, København og London, har vi både større muligheter og et større ansvar enn tidligere, forteller Svein Ove Sandvik.

– Ulike grupperinger av banker har tidligere fremmet sin bekymring for kostnadsutviklingen i interne prosesser, men uten å bli tilstrekkelig hørt. Derfor har gruppen av 11 lokalbanker funnet det riktig og viktig å handle for å understreke alvoret denne gangen. Samtidig vet vi at enda flere lokalbanker i Eika deler vår bekymring, og det gir oss tro på at det vil skje endringer i den strategiske retningen.

– Beslutningen vi har tatt innebærer at vi sier opp dagens samarbeidsavtale med tre års oppsigelsestid fra 31.12.2018. Avtalene med Eika Boligkreditt AS og SDC omfattes ikke av oppsigelsen. Vi forventer at prosessen som nå følger vil gi oss bedre tilgang til tall som dokumenterer den faktiske utviklingen i Eika. Da kan vi analysere totalsituasjonen og riktig vei videre, på et mer detaljert nivå. Akkurat nå er det for tidlig å gå inn i nøyaktig og konkret hva vi mener må skje – og hvordan vi mener det skal skje.

Men vårt primære mål er å få til en endring som gjør at vi blir værende i Eika Alliansen, avslutter administrerende banksjef Svein Ove Sandvik i Selbu Sparebank.