Avslutter kontrakt med underleverandør

Innherred Renovasjon har hatt forhandlingsmøte med sin underleverandør Retur AS, der det ble bestemt at kontrakten mellom selskapene avvikles fra 5. februar.

Innherred Renovasjon vil ta videre ansvar for driften av avfallsinnsamlingen i de berørte kommunene, skriver selskapet i en pressemelding.
12.000 abonnenter
Retur AS har siden 1. oktober 2016 utført innsamlingen av husholdningsavfall på vegne av Innherred Renovasjon i Malvik, Selbu, Meråker, Inderøy, Tydal, gamle Leksvik kommune og deler av Stjørdal kommune.
Dette utgjør ca 12 000 husstander. Etter en periode der selskapene har stått langt fra hverandre i forståelsen av enkelte
elementer i kontrakten, møttes de onsdag 10.01. til forhandlinger.
Ingen detaljer
Partene kom da til enighet om at Retur AS sier opp sin kontrakt med Innherred Renovasjon IKS. Partene ønsker
ikke å gå nærmere inn i detaljene rundt grunnlaget for oppsigelse.
Fra 5. februar vil Innherred Renovasjon ta ansvar for drift av innsamlingen. Organiseringen av arbeidet etter 5. februar vil Innherred Renovasjon komme tilbake til.
35.000 husstander
Innherred Renovasjon IKS har ansvar for husholdningsavfall i 10 kommuner i Trøndelag med totalt 92 000 innbyggere fordelt på 35 000 husstander. Innsamlingen gjøres av Innherred Renovasjon i egenregi i kommunene Levanger, Verdal, Frosta og deler av Stjørdal, mens den i de resterende kommunene har blitt utført av underleverandører etter offentlige anbudskonkurranser.