Går til Hell i protest mot bussprisene

Når Trøndelagsmøtet 2018 arrangeres på Hell torsdag og fredag tar ordfører Ingrid Aune (AP) og varaordfører Ole Herman Sveian (SP) føttene fatt og går til møtet i protest mot dobling av busstaksten mellom Malvik og Stjørdal.

Trøndelagsmøtet skal markere samlingen av Trøndelag og rundt 430 deltagere er påmeldt.
Dobbelt så tjukk grense
Selv om Trøndelag fra årsskiftet er samlet til ett fylke blir fylkesgrensa dobbelt så tjukk for innbyggerne fra 1.januar når kollektivprisene på buss dobles for å krysse grensa mellom de to gamle fylkene, skriver Aune og Sveian i en pressemelding.
– For å bryte ned grensene og markere at vi synes denne økningen er feil, lar vi busspengene ligge i lomma og tar beina fatt for å komme oss til Trøndelagsmøtet i år, sier de.
– Dette blir en symbolsk handling. Rådhuset vårt ligger i Hommelvik og Trøndelagsmøtet foregår på Hell, knappe ni kilometer unna, da opplever vi det som feil at bussbilletten har nesten doblet seg ved årsskiftet, sier Ole Herman Sveian.
Samlet Fomannskap
Da spørsmålet om ny sonestruktur for AtB var ute på høring uttalte et samlet Formannskap at «Malvik kommune mener forslag til ny prismodell mellom Malvik og Stjørdal kommuner virker mot regionformens hensikt. Malvik kommune ber om at hele Malvik kommune og at Stjørdal kommune, f.eks Stjørdal sentrum, inkluderes i sone 1 når ny takst og sonestruktur trer i kraft i 2018.»
– Dette fikk vi ikke gehør for i Fylkestinget, men de har en liten åpning i sitt vedtak: «Fylkestinget forutsetter at dersom utilsiktede og negative konsekvenser oppstår etter innføringen av ny prismodell, vil konsekvensreduserende tiltak bli iverksatt.», forteller han.
Neppe taletid
Saken står ikke på agendaen for Trøndelagsmøtet, men varaordføreren mener de skal få snakket med mange møtedeltakere om saken.
– Spørsmålet er tatt opp med flere i eget parti og jeg vet at både ordfører og formannskapsmedlemmene Rakel Trondal (SV) og Lill Harriet Sandaune (FrP) har tatt dette opp både i egne parti og i fylket.
– Vi oppfordrer fylkespolitikerne og AtB sterkt om å se på soneinndelingen en gang til, sier Ole Herman Sveian, men ser ikke for seg at de får taletid under Trøndelagsmøtet torsdag og fredag.