Vil slå ned på de som driver med hærverk

Malvik Ungdomsråd er opptatt av at det i den siste tiden har vært en «Hærverksbølge» i Malvik Kommune.


På Saksvik legesenter, hvor det har blitt gjort forsøk på å sette fyr på bygningen. På rådhuset i kommunen, hvor det har blitt kastet jernstang gjennom ett vindu og senest har Hommelvik Idrettslag blitt rammet av både hærverk og tyveri av sin kiosk.
Dette vil Malvik Ungdomsråd (MUR) og leder jørgen Enoksen slå hardt ned på.
– Det er ikke noen tvil om at gjerningspersonene skal stilles til ansvar, men MUR mener at en er nødt til å statuere ett eksempel, i form av strenge straffer til gjerningspersonene, sier Enoksen.
– Denne bølgen av hærverk kan ikke fortsette, derfor foreslår vi i ungdomsrådet at gjerningspersonene bør erstatte økonomisk for alle skadene de har gjort. I tillegg til dette bør gjerningspersonene bli dømt til samfunnsstraff, siden en kan anta at enkelte er under kriminell lavalder og at fengsel ikke er hensiktsmessig i første omgang, forteller han.
– Ungdomsrådet har lagt merke til at flere personer har følt seg utrygge, i Malviknytt 28.11.17 uttalte Bo Alexander Didriksen, som driver fysioterapi i 1. Etasje på Saksvik legesenter at han: Håper at flere enn jeg ser at dette er et økende problem og ikke bare noen materialistiske ødeleggelser. Dette er alvorlig”. Dette mener vi er en god beskrivelse over situasjonen, for materialistiske ødeleggelser kan være en grobunn for videre kriminelle aktiviteter. Derfor er dette meget kritisk situasjon, da det kan haste å få gjerningspersonene tilbake på rett spor!
– Foresatte har også et stort ansvar i denne saken, det virker som om de fleste har tatt det alvorlig, men det er tydelig at det er enkelte foresatte som har ”sovet i timen” og ikke er klar over at barna deres driver med enten skadeverk, tyveri eller forsøk på å tenne på bygninger. For det er ikke nødvendigvis de samme gjerningspersonene som har gjort alt hærverket, det har iallfall ikke Politiet konkludert med.
– Storsamfunnet har også et ansvar, derfor oppfordrer MUR til at de som vet, har hørt eller sett noe melde dette inn til politiet, slik at gjerningspersonene kan få sin rettmessige straff, avslutter Jørgen Enoksen i Malvik Ungdomsråd.