Kommunen kompenserer kremasjon

For å legge til rette for en økt andel av kremasjoner med nedsettelse av urner i stede for kister har Malvik kommune har nå valgt å refundere kremasjonsavgiften for sine innbyggere.

Ved dødsfall står valget mellom kistebegravelse eller kremasjon med nedsettelse av urne.
– Kistebegravelse medfører ingen kostnad for de som er registrert bosatt i Malvik, men dersom det velges kremasjon har det medført en merkostnad på rundt kr 6.000,- i form av kremasjonsavgift til Trondheim kommune, sier kirkeverge Olav Jørgen Berg i Malvik kirkelige fellesråd.
– I Malvik kommune og spesielt ved Hommelvik kirkegård er det lite ledige graver og det er derfor ønskelig å få opp andelen kremasjoner her. Det kan settes ned flere urner på ett gravsted og dermed kunne spare mye plass, forteller Berg.
– Det er etablert navnede minnelunder både ved Hommelvik og Malvik kirkegård. Det gir økt kapasitet på kirkegårdene, men det forutsetter kremasjon og at det er et naturlig valg for de pårørende, sier Olav Jørgen Berg.
Prøveordning
Dette er i første omgang en prøveordning i 2018, og den gjelder for de som var bosatt i Malvik kommune på tidspunktet for dødsfallet.
Stjørdal kommune har i mange år hatt denne ordningen for sine innbyggere.
– Søknaden om refusjon sendes på eget skjema til Kirkevergen i Malvik, og kan lastes ned fra Malvik kirkelig fellesråd sin hjemmeside, sier Olav Jørgen Berg.
Skjema om tilskudd ved kremasjon. (ekstern lenke)