AtB må ta en ny vurdering

Også politikerne har registrert den store økningen i bussprisen for de som reiser mellom Hommelvik og Stjørdal.

Formannskaps- og fylkesutvalgsmedlem Lill Harriet Sandaune sier hun vil ta opp saken på nytt både i formannskapet og fylket.

– Ny Takst- og sonestruktur er en stor og omfattende sak, som gir mange viktige forenklinger, billigere billetter og enklere soneinndelinger. Endringene fører til mye positivt for de reisende, og en reduksjon fra 810 til 13 soner viser hvor stort og viktige arbeidet har vært. Så blir det selvfølgelig et argument at et sted må man ha grensene for disse soneinndelingene, slik som AtB understreker, sier Lill Harriet Sandaune.

– Men jeg har stor forståelse for at mange ser på det som veldig urimelig at man på en reise fra Hommelvik til Stjørdal, en tur på 10 km, nå skal betale hele 74,- kroner.

Urimelig økning

– Det er et nært og naturlig forhold mellom Hommelvik og Stjørdal sentrum, og mange innbyggere er brukere av ulike tjenester i nabokommunen vår. Kostnadsøkningen kan derfor gi urimelige utslag for innbyggerne våre her, sier hun.

– Den nye inndelingen er vedtatt, men det er ikke dermed sagt at man ikke kan gjøre fremtidige endringer.

– Ved behandlingen i Fylkestinget foreslo Høyre, FrP og Venstre at man skulle vurdere en samordning av periodebilletten i sone 1 og sone 2. Da kunne man fått en fornuftig ordning for pendlerne i Trondheimsregionen, for å unngå dette problemet.

– Men små endringer kan føre til store økonomiske konsekvenser, så derfor må eventuelle forslag til endringer vurderes grundig.

Tar opp saken

Lill Harriet Sandaune sier hun vil ta opp saken i førstkommende formannskapsmøte den 22. januar og foreslå at Malvik kommune sender en ny henvendelse til fylkeskommunen og AtB i saken, der man ber om en ny vurdering.

– Dette også med bakgrunn i det høringssvaret som kommunen sendte i denne saken da den var til behandling i formannskapet 21. august. Der ba et enstemmig formannskap om at hele Malvik kommune og Stjørdal kommune, for eksempel til Stjørdal sentrum, ble inkludert i sone 1 når ny takst- og sonemodell skulle tre i kraft, forteller Sandaune.

– I tillegg ønsker jeg å ta saken videre i Hovedutvalg for transport eller Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

– Det er absolutt verdt et forsøk for å få en ny vurdering i saken, med tanke på mulighet for endring her. Alle bør være best tjent med at man får til en ordning der innbyggerne har en reell mulighet til å reise med kollektivtransport.

– Skal man lykkes med å få innbyggerne til å reise kollektivt må man se på hele Trondheimsregionen, ikke bare de helt bynære områdene, mener Lill Harriet Sandaune.