3.500 kroner dyrere bom

Endringene i bompengesatsene fra og med 1.februar kan i verste fall gi den enkelte bilist 284,- kroner i måneden i økte utgifter.

Det kommer alt an på hva slags avtale du har i dag. Endringene kommer på grunn av en reform for bompengeinnkreving som innføres mange steder over hele landet.
I Trøndelag omfattes blant annet bomstasjoner på E6 mellom Trondheim og Stjørdal av den nye ordningen.
Hovedtrekkene er at ordningen med 50 % rabatt ved forskuddsbetaling forsvinner. Dette er en ordning som vel 22 % av de veifarende har.
Bomstasjonene i den såkalte Miljøpakken rundt Trondheim omfattes ikke av reformen.
Kr 3.500,- mer i året.
For en som kjører fra Malvik til Trondheim vil økningen og bortfallet av rabattordningen medføre en årlig merkostnad på over 3.500,- kr.
Regneeksempelet er for en bilist som kjører E6 mellom Malvik og Trondheim og det er tatt utgangspunkt i at en har maksimal rabatt, på 50 prosent rabatt og kjører hver dag til og fra jobb, f.eks.
Det kreves betaling av maks 40 passeringer av bomstasjonen i måneden. Regner vi inn at du har 40 månedlige passeringer av bommene på Ranheim blir prisen slik:

Prisene gjelder for 40 passeringer av bomstasjon. Ny pris er fratrukket beløpet man får i rabatt med ny ordning (20 prosent). Gammel pris er fratrukket beløpet man får med maksimal rabatt med dagens ordning (50 prosent). Prisene gjelder for fossildrevne personbiler som veier mindre enn 3,5 tonn (kilde: adressa.no)