Ledigheten sank gjennom hele 2017

Snittet for året viser en ledighet på 2,2 prosent i Sør-Trøndelag. I årets siste måned er 1,9 prosent av arbeidsstyrken uten jobb, viser tall fra NAV.

Arbeidsmarkedet i 2017 har vært svært godt i fylket. Ved inngangen til det nye året står begge trøndelagsfylkene med historisk gode ledighetstall.

I Malvik er det ved utgangen av året 154 personer helt uten arbeid, 64 kvinner og 90 menn. Dette utgjør 2,1 % av arbeidsstokken. Det er 42 ordinære tiltaksdeltakere i Malvik ved årets slutt.

– Mange arbeidsgivere opplever problemer med å skaffe tilstrekkelig kompetanse. Samtidig står mange utenfor arbeidsmarkedet. Arbeidet med å utligne denne ubalansen blir viktig i det nye trøndelagsfylket. Her må NAV og næringslivet samarbeide, sier konstituert fylkesdirektør Arve Winsnes i NAV Sør-Trøndelag, i en pressemelding

Kraftig nedgang i ungdomsledigheten 

I aldersgruppen under 30 år har ledigheten gått ned med 20 prosent det siste året. Spesielt stor har nedgangen vært for de mellom 20 og 24 år, her er det 30 prosent færre ledige.

– Den generelle oppgangen på arbeidsmarkedet har gitt stort utslag på ungdomsledigheten. Samtidig har NAVs ungdomssatsing gjennom arbeidstrening og kurs hatt god effekt. Vårt mål er å få ungdommen i utdanning eller jobb innen kort tid, og alle skal få et tilbud innen åtte uker, sier Winsnes

I tillegg til synkende ungdomsledighet ser vi også en nedgang i andelen som har vært uten jobb mer enn 6 måneder.

Ledigheten mest ned for ingeniør og ikt-fag
For to år siden var det rundt 450 ledige innenfor denne yrkesgruppen, sterkt påvirket av nedgangen i oljenæringen. Antallet holdt seg relativt stabilt gjennom hele 2016 og begynte å falle i 2017. Ved utgangen av 2017 er antallet ledige nede i 270 personer, en nedgang på 40 prosent siden utgangen av 2015. Også innenfor industri, samt bygg og anlegg synker ledigheten i 2017. Den eneste yrkesgruppen som har hatt en økning i ledigheten er akademiske yrker, men her er det snakk om relativt få personer.