Nå vil Bane NOR ha tunnel fra Ranheim

Bane NOR går inn for at langtunnel for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal må starte på Ranheim, ikke på Være.

Selskapet har ombestemt seg, og snuoperasjonen skyldes blant annet funn av store områder kvikkleire ved Være.

Dermed ligger det an til at Bane NOR bygger ny stasjon like ved fabrikken på Ranheim.

– Bane NOR vil derfor båndlegge et større areal sentralt på Ranheim, fortalte prosjektleder Torun Hellen under et møte i Trondheimsregionen, fredag.

– Også Ranheim-alternativet er krevende på grunn av dårlig fjell der tunnelen er tenkt å skulle starte, men det antas å være løsbart og billigere enn Være.

Bane NOR viser til at verdifulle arealer blir frigitt langs dagens trasé Ranheim-Være.

Bruk mindre areal ved stasjonene

Fra debatten viser protokollen at ordførerne Rita Ottervik og Ingrid Aune mente at Bane NOR ikke må sette av så mye areal som foreslått, til oppstilling av tog ved stasjonene på Ranheim og i Hommelvik.

– Her skal folk bo nær knutepunktene jamfør nullvekstmålet, hevdet de to.

– Vi må se nærmere på det i reguleringsprosessen, men husk hvor mye areal langs sjøen Malvik får frigitt, hevdet Torun Hellen i Bane NOR.

Torgeir Anda (V) mente at alle bør juble.

– Dobbeltspor er det viktigste tiltaket for å bygge Trøndelag sammen, sa Anda.

Veien videre

I løpet av desember/januar vil Bane NOR sende forslag til kommunedelplan for traséen til kommunene.

Deretter blir det i januar-juni 2018 en kommunal planbehandling.

Bane NOR håper at Trondheim og Malvik vedtar kommunedelplan i september/oktober 2018. De håper også at det blir vedtatt konsekvensutredning for dobbeltsporet også i Stjørdal kommune.