AP og Høyre enige om idrettshall og kunstisbane

Kommunestyret i Malvik vedtok i dag Handlings- og økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018 uten nevneverdig dramatikk i Bruket kulturhus.

På forhånd hadde økonomiplanene vært til behandling i formannskap, hvor de fire samarbeidspartiene i flertallet hadde lagt inn sine forslag for neste år og resten av planperioden.

De andre partigruppene kom med sine helhetlige forslag under møtet i dag.

Sentrum, bestående av Venstre, KrF og PensjonistPartiet, og de borgerlige ved Høyre og FrP.

Sentrum for kulturskolen
Et av hovedpoengene i sentrumspartienes forslag var økning i gebyrene til kulturskolen for å fjerne køen og øke elevtallet. De ville også redusere eiendomsskatten med en halv promille, som skulle taes fra det estimerte overskuddet for neste år. Forslagene ble nedstemt av flertallet i kommunestyret.

Enighet om kunstis
De borgerlige partiene Høyre og FrP fremmet et helhetlig forslag i dagens møte. Mye av deres forslag, ble som ventet avvist av det politiske flertallet.

I et fellesforslag med Arbeiderpartiet, fikk derimot Høyre flertall for å innarbeide kunstisflate i forbindelse med planlagt idrettshall i Hommelvik.
Idrettshallen er tatt inn i Handlings- og økonomiplanen 2018-2021, og foreslåes bygd i slutten av planperioden.

Du kan se hele debatten og avstemmingen i kommunestyret her. (Ekstern lenke)

Sakliste og protokoll fra kommunestyret finner du her. (Ekstern lenke)