Vil bygge ny hall i Hommelvik i 2019

Når kommunestyret i Malvik i dag skal behandle Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 vil Høyre og FrP sine representanter gå inn for at ny idrettshall i Hommelvik bygges allerede i 2019.

Dette forteller gruppelederne for de to partiene, Lill Harriet Sandaune (FrP) og Eva Lundemo (H) i en pressemelding mandag morgen.


Malvik Høyre og Malvik FrP legger mandag den 18. desember frem et felles forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Idrettshall og multisportsarena i Hommelvik 

I Hommelvik sentrum er det en barneskole med 362 elever og en ungdomsskole med 266 elever. Disse to skolene har en liten hall, gymsalen i Hommelvik Idrettsbygg, som de deler på når de underviser i kroppsøvingsfaget. Idrettsbygget har et hallareal på ca. 250 m2, det er fra 1974 og tilfredsstiller ikke dagens behov. Bygget er for lite, uegnet for mange typer aktiviteter og idretter, det er nedslitt og med dårlig ventilasjon.

– Vi mener derfor det er viktig å prioritere ny idrettshall i Hommelvik, og vil prioritere byggingen av dette. Da med prosjektering i 2018 og med bygging alt i 2019, sier de to gruppelederne.

– Vi mener folkehelse er veldig viktig, og ønsker å videreutvikle multisportsarenaen som ble erstattet da Motrøtunet i Hommelvik ble bygd. Slik anlegget fremstår i dag, er det store begrensninger til å ha isaktivitet, samt at det stiller en del krav til kommunalteknikk når det gjelder presisjon ved vanning i henhold til temperaturer.

– Derfor mener vi det vil være hensiktsmessig å etablere kunstis, og mener dette anlegget må sees på i sammenheng med bygging av ny idrettshall i Hommelvik, heter det i pressemeldingen.

– Forhold må legges til rette for at overskuddsvarmen fra dette anlegget kan gjenvinnes for bruk til oppvarming av den nye idrettshallen i Hommelvik og prosjektene må derfor sees i sammenheng. En kombinasjon med bygging av kunstis og varmeleveranse mener vi vil være energi økonomisk, og ikke minst en samfunnsøkonomisk riktig satsing.

Det er mulig å få 10-20% av investeringene i et slikt varmegjenvinningsanlegget som investeringsstøtte og det må sees på andre støtteordninger som for eksempel Fylkeskommunen og spillemidler.

– Vi vil derfor foreslå å starte arbeidet med bygging av ny idrettshall og multisportsarena i Hommelvik. Det innarbeides 3 millioner i budsjett for 2018 til prosjektering og 55 millioner til bygging av ny idrettshall og multisportsarena med kunstis i Hommelvik, alt i 2019. Det må søkes ulike investeringsstøtter, og prosjektet må implementeres i prioriterte spillemidler 2019.

Lill Harriet Sandaune – Malvik FrP
Eva Lundemo – Malvik Høyre
Kommunestyret i Malvik kan du følge direkte på web-tv her. (ekstern lenke)