Ønsker å bygge ut kommunal grunn

Utbyggeren og entreprenøren Karl-Ove Bjørnstad har henvendt seg til Malvik kommune, ved ordfører Ingrid Aune, med spørsmål om å få overta kommunal grunn på Øvre Saksvik til boligbygging.

Av henvendelsen framgår det at området Bjørnstad peker på, er nedenfor Saksvik skole og benyttes i dag delvis til kornåker og er delvis tilgrodd med krattskog. (saken fortsetter under bildet)

Det er dette området Karl-Ove Bjørnstad nå vil bygge ut på Saksvik. (Foto hentet fra søknad)

 Uforbindtlig befaring

Området har også tidligere vært oppe til diskusjon i politiske fora og et av spørsmålene har vært om grunnforhold med hensyn til leire og lignende.

Bjørnstad skriver i sin henvendelse til kommunens ordfører at området er utmerket egnet til «lette» boligblokker og inviterer ordføreren på en uforbindtlig befaring om mulig.

Illustrasjon fra søknad

Området mellom Saksvik Skole og Fylkesveg 950 er regulert til bolig. (Illustrasjon fra søknad)