Vil gjeninnføre tilskuddsordninger

Det rødgrønne flertallet i kommunestyret vil gjeninnføre en tilskuddsordning til bruker- og pårørendeorganisasjoner på helse- og velferdsbudsjettet.

– Denne ordningen ble tatt bort i forbindelse med den utfordrende budsjettsituasjonen i 2015. ( 2016- budsjettet), skriver kommunestyrerepresentant og leder for Utvalg helse og oppvekst Liv Aksnes (AP) i en pressemelding.

– Disse organisasjonene er viktige aktører i helse og velferdssektoren. De gjør en uvurderlig jobb for sine grupper, og er gode samarbeidspartnere for kommunen.

– Vi foreslår en sum på 60 000 kr som det kan søkes på, og at det utarbeides konkrete kriterier for tildeling, skriver Aksnes.

Kommunestyret skal behandle budsjett for 2018 i kommunestyremøte mandag 18.desember.