Nattestengte tunneler før jul

Vegvesenet melder om at flere av tunnelene på E6 gjennom Malvik vil være nattestengt denne og neste uke.

Se oversikten her:

Uke 50:

Væretunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Fra onsdag 13.12.17 kl. 22:00, til torsdag 14.12.17 kl. 06:00

Stavsjøfjelltunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Onsdag 13.12.17 kl. 22:00, til torsdag 14.12.17 kl. 06:00

Helltunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Fra torsdag 14.12.17 kl. 22:00, til fredag 15.12.17 kl. 06:00

Uke 51:

Væretunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: mandag 18. og tirsdag 19.desember fra 22:00 til 24:00. Utrykningskjøretøy kan passere.

Stavsjøfjelltunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: tirsdag 19. og onsdag 20.desember fra 02:00 til 04:00. Utrykningskjøretøy kan passere.

Helltunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: tirsdag 19. og onsdag 20.desember fra 04:00 til 06:00. Utrykningskjøretøy kan passere.