Hommelvik IL vil ha ny hall på Øya

Leserinnlegg fra Hommelvik Idrettslag: Ny flerbrukshall på Øya idrettsanlegg kan endelig bli en realitet.

Ønske om ny flerbrukshall på Øya Idrettsanlegg kan bli en realitet dersom kommunestyremøtet den 18. desember 2017 vedtar budsjettforslaget om å sette av 50 millioner til ny idrettshall i Hommelvik sentrum.

Hommelvik Idrettslag er strålende fornøyd med budsjettforslaget på 50 millioner som de fire rødgrønne samarbeidspartiene presentert på siste formannskapsmøtet (4. desember 2017) i Malvik kommune, tiltenkt ny idrettshall i Hommelvik. Med et slikt bidrag fra kommunen, sammen med tippemidlene et slikt prosjekt vil kunne generere, vil kunne gi mulighet for å realisere en drøm om å få på plass en flerbrukshall sentralt i Hommelvik.

Den 30. nov i år arrangerte Malvik Idrettsråd et møte mellom idretten og kommunens politikere, der idretten fikk lov til å presentere sine tanker og planer. Hommelvik Idrettslag fikk inntrykk av at mange ulike partier var enige i behovet for hall i Hommelvik, og idrettslaget er veldig glad for de signalene som de politiske partiene ga i forhold til dette.

Hommelvik Idrettslag har laget en behovsanalyse som dokumenterer idrettens og folkehelsa sitt behov for ny idrettshall i Hommelvik. I behovsanalysen har Hommelvik Idrettslag lagt inn et forslag til en romplan som inneholder to hallflater, 4-6 garderober og muligheter for uttrekkbar tribuneløsning. Sammen med den gode dokumentasjonen FAU ved de to skolene i Hommelvik har lagt frem, i forhold til skolenes behov knyttet til kroppsøvingsfaget, gir dette et solid grunnlag for å vedta dette budsjettforslaget i kommunestyremøtet den 18. desember.

FAU ved de to Hommelvikskolene har bedt inn politikerne til befaring i gymsalen ved Hommelvik ungdomsskole på morgenen i forkant av kommunestyremøtet. Hommelvik Idrettslag synes dette er et flott initiativ og stiller sammen med FAU på denne befaringen, for å kunne bidra med svar rundt idrettens utfordringer rundt hallkapasitet i Hommelvik sentrum.

Hommelvik Idrettslag foreslår i sin behovsanalyse, å plassere den nye flerbrukshallen på grusbanen ved Øya idrettsanlegg. Her vil hallen ligge flott til for begge skolene, samle idretten, gi rom for forbedret garderobeløsninger også for uteidrettene som benytter Øya idrettsanlegg og samtidig ligge veldig sentralt til i forhold til både lokalmiljøet og kollektivtrafikk.

Nærmere ny hall i Hommelvik enn det vi er nå har vi aldri vært, og det er vi veldig glad for. Hommelvik Idrettslag er villig til å bidra hele veien for å få på plass denne hallen.

 

Hommelvik Idrettslag

v/leder Anne Rossbach Hammer