Frivillighetsprisen utdelt

Peder Solem fikk årets frivillighetspris under en tilstelning i Bruket kulturhus mandag.

Årets prisvinner er en institusjon og bærebjelke når det kommer til frivillig arbeid.

– Peder Solem er en institusjon når det gjelder frivillig arbeid på Ytre Malvik. Gjennom en rekke tillitsverv i en mannsalder har han sørget for å skape aktivitet og gode arenaer for andre, og han er den som stiller seg fremst når det gjelder å stille opp på dugnadsarbeid, skriver Malvik kommune på sine hjemmesider.

– Han har mange byggeprosjekter «på samvittigheten». Peder Solem er æresmedlem i Malvik IL og chartermedlem i Lionsklubb Malvik. Som kontaktperson har han vært aktiv i arbeidet med Pilegrimsleden gjennom Malvik, og i høst har han vært ute og satt opp nye skilt i denne leden.

Solem har gjennom sin årelange innsats bidratt til at mange, i alle aldre, blir aktivisert og får bedre fasiliteter å utøve aktiviteten på.

Mandag 11.12 ble prisen ble delt ut i Bruket kulturhus, der ordfører Ingrid Aune overrakte beviset i form av diplom til Solem.