Kommunen tar klagene på alvor

Etter at Malvik kommune stengte Dalabakken for all trafikk sist mandag og helt fram til jul har mange reagert med sinne, fortvilelse og undring.

Kommentarfeltene på nett har vært fulle av mishagsytringer og klager på for dårlig informasjon fra både kommune og entreprenør. Klagestormen til kommunen har vært enorm, men mange oppgir at de enten ikke får svar eller ikke blir hørt.

– Klagene tar vi på alvor, sier virksomhetsleder i virksomhet for Areal og Samfunnsplanlegging, Frank Johansen, til Malviknytt.

– Vi har registrert en god del av klagene og skal nå gå gjennom å se hvor det har sviktet i forhold til informasjonen mange etterlyser.

Les også: Vegstenging skaper trøbbel

Les også: Dalabakken stengt helt til jul

Et krevende prosjekt

Det skal legges nye vann- og avløpsrør, strøm og datakabler og bygges trygg gangveg for fotgjengere fra Grønberg til Sveberg.

– Gangvegen og utbedring av Dalabakken er et omfattende og komplisert prosjekt. En av grunnene til at vi stenger vegen er sikkerhet for innbyggerne og de som ferdes i området, forklarer han.

– Det er på mange vis et krevende prosjekt også når det gjelder informasjon. Noen ganger treffer vi godt, andre ganger ikke.

– Men vi ber om forståelse for at det i en periode vil være noen ulemper, men håper naboene til anlegget og beboerne på Grønberg ser at dette er viktig løft for trafikksikkerheten i Dalabakken og for ungene som har skolevegen sin der, avslutter Frank Johansen.