Budsjett for 2018 – Malvik kommune

Pressemelding fra Malvik FrP og Malvik Høyre.

Malvik FrP og Malvik Høyre foreslo i Formannskap den 4. desember at rådmannen skulle utforme en handlings- og økonomiplan med budsjett for 2018 med en halvering av eiendomsskatten, og med en total utfasing av eiendomsskatten i løpet av økonomiplan 2018 – 2021.

Dette ønsket dessverre ikke Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, SV og MDG.

Det politiske flertallet stemte dessverre imot forslaget, og dette kan ikke tolkes på annen måte enn at hverken Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, SV eller MDG ønsker at rådmannen skal finne en løsning på at eiendomsskatten kan blitt halvert i 2018 og fjernet innen utgangen av 2021.

Både Malvik FrP og Malvik Høyre ser på eiendomsskatt som en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og næringsliv. Eiendomsskatten tar hverken hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad.

Vi vil fortsette å jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, og mener vi har løsninger for dette uten å belaste innbyggerne med denne ekstra beskatningen. Vi er tydelige på at det er et offentlig ansvar å finansiere lovpålagte velferdstjenester i kommunen, uten bruk av eiendomsskatt. På bakgrunn av dette omhandlet også i forslaget, at budsjettforslaget for 2018 skulle ivareta pålagte kommunale oppgaver.

Malvik FrP og Malvik Høyre gikk til valg på at eiendomsskatt ikke skulle innføres i kommunen, og vi vil sammen fortsette å foreslå både reduksjon og en økonomiplan hvor eiendomsskatten fases ut.

Dessverre ønsket ikke det politiske flertallet dette, og innbyggerne i Malvik må også i 2018 betale 4 promille eiendomsskatt.

Lill Harriet Sandaune – Malvik FrP
Eva Lundemo – Malvik Høyre