Nedgang i ledigheten

I november er 148 personer i Malvik helt uten arbeid. Det er 38 færre enn i fjor og utgjør 2 % av arbeidsstyrken i kommunen

– Dette er en nedgang på 20% i forhold til samme periode i fjor og er en svært gledelig utvikling, sier Ann-Kristin Larsen som er NAV-leder i Malvik.

Larsen forteller at det er mange muligheter i arbeidsmarkedet i regionen og det tidvis kan være utfordrende for enkelte bransjer å rekruttere kompetent arbeidskraft.

– Vi har en oversikt over de yrkene og jobbene hvor det er størst behov akkurat nå. Det er innenfor sykepleie, butikk, tømrer/snekker, helsefagarbeider, barnehage/SFO assistenter, elektrikere og betongarbeidere for å nevne noe.

I tillegg til de 148 som står helt uten arbeid kommer de som er på ulike tiltak via NAV.

– Det kan dreie seg om en ca 300 personer totalt, som ikke er en del av den statistikken, men også her følger nedgangen tendensen i den andre oversikten, forklarer Ann-Kristin Larsen.

Av de 148 helt ledige i Malvik ved utgangen av november var det 52 kvinner og 96 menn.

Ann Kristin Larsen

 

I november er 3 166 personer helt ledige i Sør-Trøndelag. Det gir en rekordlav ledighet på 1,8 prosent.

 Uavhengig av måned må vi 30 år tilbake for å finne like lav ledighet i fylket. Fra november 2016 har 680 flere gått ut av ledighetskøen, det tilsvarer en ledighetsnedgang på 18 prosent. I november deltar 1 042 i et arbeidsrettet tiltak, det er 172 færre enn i fjor. Andelen i tiltak utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken og gir sammen med ledighetsprosenten en bruttoledighet på 2,4 prosent. Tilsvarende for landet er 3 prosent. Ledigheten går ned i alle fylker og størst er nedgangen i Rogaland.

Nedgang i alle aldersgrupper
Hittil i år har ledigheten i Sør-Trøndelag falt hver måned sammenlignet med samme måned i fjor. Ledigheten synker i alle aldersgrupper og spesielt for de mellom 20-24 år.

– Fortsetter ledighetsnedgangen i samme tempo vil vi oppleve betydelig mangel på arbeidskraft innen flere yrker. Vi ser allerede at bedriftene sliter med å få tak i faglært arbeidskraft og personell i helsesektoren, sier Arve Winsnes konstituert fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag. Av de under 30 år er 2,3 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Sammenligner vi med høsten 2016 er ledigheten i denne aldersgruppen redusert med over 20 prosent.

Størst nedgang for industri og ingeniør- og ikt-fag

Innenfor industri samt ingeniør- og ikt-fag har ledigheten gått ned med over 30 prosent. Sammen med bygg og anlegg er disse yrkesgruppene også de som har størst tilgang av nye stillinger. Av 1 900 utlyste stillinger i november er 720 av disse innen de tre yrkesgruppene. Det utgjør nesten 40 prosent. Hittil i år er det lyst ut om lag 19 000 stillinger. Ser vi året under ett er det helsesektoren samt bygg og anlegg som har størst etterspørsel etter folk.