Ingen raketter på nyttårsaften

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt avslag på søknad om søndagsåpne butikker nyttårsaften for salg av fyrverkeri fra Hommelvik Jernvare AS og Vikhammer farve og interiør AS.

I avslaget skriver Fylkesmannen at det følger av helligdagsfredloven, at på helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere holde stengt. Videre følger det at det det skal være helligdagsfred på helligdager fra kl 00 til kl 24. Søndag er definert som helligdag. Dette gjelder også om søndagen faller på nyttårsaften.

Etter loven kan Fylkesmannen gjøre unntak fra disse reglene når det foreligger «særlige grunner”. Formuleringa særlige grunner vil kunne omfatte ulike forhold, som også kan variere fra distrikt til distrikt. Større hendelser, som idrettsmesterskap, jubileum, stevne, markeder og lignende, og som vedkommer hele eller store deler av en kommune eller et distrikt, vil kunne danne grunnlag for dispensasjon. Det same gjeld periodisk tilbakevendende hendelser som anløp av turistskip og årlige fiskeri, og som har stor næringsmessig betydning for en kommune eller et distrikt.

Det kan også gies dispensasjon for mindre arrangement som «handelens dag”, eller markering av en spesiell hending for et utsalgssted, som for eksempel 5 -, 10-, og 25-årsjubileum eller lignende. Slike arrangement bør likevel vanligvis ikke tillates på søn- og helgedager. »

Fylkesmannen finner ikke at det foreligger særlige grunner for å kunne dispensere fra loven, og søknad om å holde søndagsåpent 31.12.2017 avslås.

Vedtaket kan påklages til Kulturdepartementet innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.