Lensmannen blir Lufthavndirektør

Marit Helene Stigen er ansatt som lufthavndirektør på Værnes.

Marit Helene Stigen (41) har vært lensmann i Stjørdal siden 2009, med unntak fra et halvt års engasjement i politidirektoratet i første halvdel 2012. I 2016 tok hun også over som som lensmann i Malvik, og hun er i dag tjenesteenhetsleder for til sammen 6 kommuner i Midt-Norge.

Hun er utdannet ved politihøgskolen og har i tillegg en master i Strategi, organisasjon og ledelse.

– Den første tiden vil jeg bruke til å bli kjent med både organisasjonen og lufthavndrift. Luftfart og Værnes spiller en viktig rolle i samfunnet, og jeg gleder meg til å lede lufthavna, sier Stigen, i en pressemelding fra Avinor.

– Vi er svært godt fornøyd med at Stigen har takket ja til denne stillingen. Hun har kvalifikasjoner som gjør henne vel kvalifisert til å videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er gjort på Trondheim lufthavn. I tillegg vil hun også bidra i konsernledelsen i Avinor for å utvikle hele konsernet årene som kommer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i pressemeldingen.

Stigen, som er bosatt i Malvik tiltrer 1. februar 2018.