Avlyser kommunestyremøte

Ordfører og rådmann er blitt enige om at det oppsatte  kommunestyremøte i Malvik kommune  den 27.11.17, avlyses.

Årsaken er at det kun er en politisk sak klar til behandling.

Malvik kommune gjør samtidig oppmerksom på at kommunestyremøte, mandag 18.12.17 blir heldagsmøte, med oppstart kl. 10.00.

Dette skriver Malvik kommune i en melding fredag.