Bygdekalenderen er her

Historielaget Hommelviks Venner er klar med en ny utgave av den populære Bygdekalenderen for 2018.

Den inneholder 13 nye bilder hvor det eldste er fra 1890.

– Det har vært et artig arbeid med å datere bilder og å finne ut hvem som er med og hvem som er fotograf, forteller Odd-Rune Wang i historielaget.

– Da må vi finne ut når hus og bygninger på bildet er reist eller. Ut fra dette og andre kilder kan vi med stor sikkerhet anslå årstall et bilde er fra. På noen bilder er denne informasjon skrevet ned på baksida.

Året 2018 inneholder en rekke jubileer som også har fått plass med historiske bilder i Bygdekalenderen.

– Det er i år 300 år siden Armfeldts hær gikk gjennom kommunen og slo leir i Hommelvik. Det er 80 år siden Homla bru ble bygget og det er 60 år siden Mostadmark Samfunnshus ble tatt i bruk.

– I 1968 ble Hommelvik ungdomsskole tatt i bruk, nå kommer det en ny skole etter femti år, noe vi har fått med i kalenderen for å nevne litt, forteller Odd-Rune Wang.

– Det er også 100 år siden tømmerflåtene som skulle skipe tømmer til USA ble bygget og sjøsatt, det har vi med bilder av.

Fotogruppa i Historielaget har fått mange bilder fra arkivene etter blant andre Gustav Granås og Iver Gindbak som begge var ivrige fotografer i Hommelvik.

Årets Bygdekalender vil være i salg både fra butikk og på dørene i Hommelvik-området i løpet av de nærmeste dagene.

Odd-Rune Wang viser fram et av bildene i Bygdakalenderen 2018, «Frydenlund» etter brannen i 1956.