Norgeshistoriens største veikontrakt

Utvidelsen av E6 gjennom Malvik til doble tunneler og firefelts veg vil koste omtrent fem milliarder kroner.

Det viser en forhåndskunngjøring Nye Veier AS Har utlyst i en konkurranse for utbygging av ny firefelts E6 fra Ranheim til Værnes.

Kontraktsverdien er ca. 4 milliarder kroner ekskl. mva.

Det gjør dette til den største veikontrakten i norgeshistorien, sier prosjektsjef Johan Arnt Vatnan i Norske Veier til Adresseavisen.

Han trekker frem antallet meter med tunnel, to store nye bruer, samt antallet av- og påkjøringskryss som grunner til at prosjektet blir stort.

Totalentreprenør velges i løpet av sommeren 2018, skriver Nye Veier på sine hjemmeside.

– Vi benytter denne formen for forhåndkunngjøring for at markedet skal kunne melde sin interesse for prosjektet. Interesse for deltagelse i konkurransen må skje innen 10. desember, sier Freddie Fosse, seniorrådgiver kontrakt i Nye Veier.

110/100/80 km/t?

Det kommer sannsynligvis til å bli bygget en vei som får hastighet til 100 km/t på Ranheim. Så blir det 110 km/t fra enten rett før eller rett etter Væretunnelen. Videre blir det 110 km/t til og med Helltunnelen, kanskje med et unntak av et parti i Hommelvik.

– På et strekk nord for Helltunnelen blir det 80 km/t, sier Johan Arnt Vatnan til Adresseavisen.

Prekvalifisering

Entreprenørene som da har meldt seg, får ifølge Freddie Fosse anledning til å prekvalifisere seg for den videre konkurransen, og de mottar grunnlag for prekvalifikasjon 15. desember. Basert på kvalifikasjonssøknad vil Nye Veier evaluere de påmeldte etter en rekke kriterier for å avklare om søkerne kvalifiserer seg for konkurransen.

De prekvalifiserte vil så få anledning til å inngi tilbud på selve oppdraget. Deretter gjennomfører Nye Veier sin evaluering, basert på BVP-metoden (Best Value Procurement), for å finne den mest attraktive tilbyder etter kjente og forhåndsdefinerte kriterier. Nye Veier legger særlig vekt på erfaring, kompetanse og gjennomføringsevne.