Early Birds og Malvik kommune

Early Birds og Malvik kommune.

Malviknytt.no publiserte torsdag 2. november en artikkel der det heter at «kommunen gikk bak ryggen på Malviknytt» og at Malviknytt umiddelbart trekker seg ut av arrangementet Early Birds.
Det er riktig at Malvik kommune ved undertegnede har vært i kontakt med arrangørene i Trondheim2023 angående de organisatoriske føringene fra arrangørens side. I tilbakemeldingen – som også Malviknytts redaktør har fått, heter det: «For VM Trondheim 2023 som initiativtaker er det viktig at Early Birds er godt forankret og at langsiktighet sikres. Vi mener det er klokt at kommunene er sterkt involvert og ønsker også at idrettslagene skal ha en rolle.».
Men Malvik kommune har ikke på noe tidspunkt ønsket eller forsøkt å presse Malviknytt ut over sidelinjen. Tvert imot har jeg vært tydelig på at Malvik kommune ønsker et samarbeid med Malviknytt om dette arrangementet. Dessverre har Malviknytts leder avslått dette.
Jeg synes det er svært prisverdig at Malviknytt tok initiativ til å få dette folkehelsetiltaket i gang i Malvik kommune. Jeg tror at et samarbeid mellom Malvik kommune, idrettslag, Malviknytt og øvrig næringsliv hadde vært utelukkende positivt for Early Birds som folkehelsetiltak i Malvik, og beklager derfor at Malviknytt har trukket seg fra arrangementet.

Carl-Jakob Midttun, rådmann