Ikke bli skattelurt av IPS-selgere

Spar 9600 kroner på skatten med IPS, frister bankene. Ingen gratis pensjon, advarer Forbrukerrådet.

Her er det du bør tenke på i tillegg til utsatt skatt.

Reglene for individuell pensjonssparing (IPS) endres fra 1. november 2017. «Spar inntil 9.600 kroner i skatt før nyttår», reklamerer banker og fondsselgere.

I virkeligheten får man ikke skattekutt, men kun en utsettelse av skatten. For når pengene tas ut, må skatten betales.

– Selgerne av IPS opplyser om skattefordelene, men ikke skatteulempene. Skal IPS lønne seg, er det flere ting som er minst like viktige som skatteutsettelsen, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør finans i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Velg billige indeksfond

Det er lett å bli fristet av skattefordeler nå, men det kan bli dyrt på sikt.

– Har du bestemt deg for å spare i IPS, er det svært viktig å velge fond med lave gebyrer. For aksjefond er globale indeksfond det billigste og beste plasseringen, ifølge forskning. Med IPS bindes pengene i flere tiår og én prosent forskjell i årlige gebyrer gir enorme utslag når man skal ta ut pengene og i tillegg betale skatten man har utsatt, forklarer Jensen som oppfordrer IPS-kunder til å følge med på gebyrene underveis og om nødvendig bytte til selskap med lavere gebyrer. Prisene på IPS finner du enkelt på Finansportalen.no. (ekstern lenke)

Langsiktig risiko

Er du i et parforhold bør dere fordele IPS-sparingen likt på begge.

-IPS-sparingen følger personen og kan ikke deles ved samlivsbrudd. Det er derfor lurt å fordele IPS-sparingen på begge, sier Jensen.

I tillegg får man en politisk risiko. – De siste årene har politikerne innført, fjernet eller endret en lang rekke ordninger som skulle få oss til å spare mer, for eksempel AMS, BSU, gullfisk og eksisterende IPS som nå forbedres. Dagens forbedrede IPS kommer heller ikke de mange eksisterende IPS-kundene i den gamle ordningen til gode, sier Jensen.

Pengene som spares i ny IPS kan man først begynne å ta ut fra fylte 62 år. Uttakene må fordeles over minimum 10 år, og må vare til du er minst 80 år. Det betyr utbetaling over 18 år hvis du starter å bruke pengene allerede som 62-åring. Skattefordelen man får nå, må dessuten betales tilbake over de årene man tar ut pengene. Og hvem vet hva politikerne har besluttet innen den tid.

Dette er nye IPS

Du kan spare inntil 40.000 kr per år

Sparebeløpet gir deg skatteutsettelse på 24 prosent (2017) av det du skyter inn

Kan maksimalt utsette 9.600 kr i skatt ved 40.000 kr i årlig innskudd. Denne skatten må betales når pengene tas ut

IPS-innskuddet slipper formueskatt, som gir 340 kr i skattelette ved full formueskatt.

Pengene er bundet. Kan tidligst starte uttak fra 62 år og må vare i minst10 år. Må vare til 80 år, noe som innebærer 18 års utbetaling hvis uttak starter ved 62 år.

Ved død arver barna pensjonen. Er du uten barn under 21 år, arver ektefelle, registrert partner eller samboer. Uten overnevnte arvinger inngår pensjonen i ordinært dødsbo.

Du velger selv hvilke fond eller spareprofiler du vil ha i din IPS. For langsiktig sparing vil et globalt indeksfond gi den beste avkastningen i forhold til risikoen du tar