Klage på navnet

Malvik kommune ønsker nå nytt innspill etter at det er mottatt klage på vedtak i navnesaken om Baklifjellet og Vennafjellet.

Kartverkets vedtak i navnesaken 5.september, er påklaget av grunneiere i området med støtte fra Selbu kommune.

Når klagesak er reist blir saksgangen lik første runde i navnesaken. Før det blir gjort nytt vedtak har kommunen og lokale organisasjoner rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til.

Andre med kunnskap om de aktuelle stedsnavnene kan også uttale seg i høringsrunden.

Malvik kommune ønsker på nytt innspill i saken. Disse må sendes til kommunen innen 15.11.2017, skriver Malvik kommune på sin hjemmeside.