Fikk støtte fra stiftelse

Hommelvik juniorkorps søkte i vår om økonomisk støtte fra Olav Thon Stiftelsen.

Denne uken kom svaret om at de unge korpsmusikerne i Hommelvik har fått 30.000,- som er øremerket utstyr.

– Det var en god nyhet ja. Vi søkte om støtte i vår og jeg hadde faktisk glemt dette da e-posten med vedtak tikket inn, forteller lederen i Homelvik Juniorkorps, Agnes Johanne Omenås.

– Da vi sendte inn søknaden ble det litt bal med feil stiftelse og søknadsfrist, en en hyggelig dame i Olav Thon Stiftelse hjalp oss slik at vi fikk sendt inn riktig søknad til riktig sted og resultatet ble jo veldig bra.

Pengene kommer godt med.

– Vi er et stort og aktivt korps og med unger og ungdommer som vokser og utvikler seg er det behov for å supplere både uniformer og instrumenter, sier Agnes Johanne Omenås.

Fakta OLAV THON STIFTELSEN

I desember 2013 overførte Olav Thon mesteparten av sin eiendom – aksjer i Olav Thon Gruppen AS, verd 25 milliarder kroner – til Olav Thon Stiftelsen. Stiftelsen har til formål å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Olav Thon har lagt til grunn for sin forretningsdrift, samt å utdele midler til allmennyttige formål.

Det kan årlig deles ut inntil 50 millioner kroner – i eksepsjonelle tilfeller inntil 100 millioner – til allmennyttige formål definert i stiftelsens vedtekter. Dette vil i det vesentlige være til forskning innen naturvitenskapelige fagområder.

Olav Thon Stiftelsens første utdeling av forskningspriser og forskningsstøtte var 5. mars 2015, og foregår på samme tid hvert år. Utdelingen foregår ved en seremoni i Universitetets Aula, med påfølgende festmiddag til ære for vinnerne på Hotel Bristol. Øvrige tildelinger til formål under stiftelsen skjer 2 ganger årlig.

Kilde: Olav Thon Stiftelsen