Det sprenges

Utbyggingen av handel og næringsparken på Sveberg fortsetter for fullt.

Tirsdag vil det pågå sprengning på Sveberg i mellom klokken 11:00-13:00.

E6 i begge retninger samt Vuluveg blir stengt i ca 30 minutter melder entreprenøren Br. Bjerkli A/S.