Får penger til miljøtiltak

Malvik kommune setter igang tiltak mot marin forsøpling og har fått 94.000 kroner i tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Midlene skal gå til tiltak mot marin forsøpling av friluftslivsområder.

Midlene er fordelt på to prosjekter etter søknad fra Malvik kommune:

  • En holdningsskapende kampanje, i samarbeid med Innherred Renovasjon, Naturvernforbundet og lokale lag, med fokus på marin forsøpling har fått tildelt kr 39.000,-.
  • Asfaltering av snølagerplass for minimering av tap fra gummigranulat fra kunstgressbaner kommer på avveie har fått tildelt kr 55.000,-.

Midlene blir utbetalt når prosjektene er igangsatt og etter søknad fra Malvik kommune.