Malvikingene får igjen 88,4 millioner på skatten

Siste pulje av skatteoppgjøret ble klart denne uken, og Skatteetaten er dermed i mål med årets oppgjør.

De samlede tallene viser at de fleste trønderne får igjen på skatten, til sammen 3,1 milliarder kroner.

I Sør-Trøndelag får cirka 190 000 skattepliktige igjen på skatten, til sammen 2,2 milliarder kroner, hvilket blir nesten 12 000 kroner i gjennomsnitt.

83 000 nordtrøndere får til sammen 936 millioner kroner igjen på skatten, rett over 11 000 kroner i gjennomsnitt.
Nærmere 59 000 trøndere må betale restskatt i årets oppgjør.
41 000 skattepliktige i Sør-Trøndelag må betale til sammen 1,3 milliarder kroner i restskatt, nesten 32 000 kroner i gjennomsnitt.

I Nord-Trøndelag må 18 000 skattepliktige betale til sammen 387 millioner kroner. Det betyr nesten 22 000 kroner i gjennomsnitt.

Malvik

For Malvik kommune er det 11.374 skattepliktige som omfattes av skatteoppgjøret for 2016.

Skatten utgjør samlet 1.215 millioner kroner.

Av disse er det 7.728 personer som får tilbake 88,4 millioner.

Like heldige er ikke de 1.889 som må betale 43 millioner i restskatt.