Orkdal sa ja

Flertallet i kommunestyret i orkdal sa onsdag kveld ja til omreguleringa av området Furumoen i Orkdal fra landbruksjord til næringsareal.

Med dette er det ingen ting til hinder for at Norsk kylling AS etablerer sin nye fabrikk på Orkanger.

Styreleder i kyllingfabrikken som eies av Rema, Ole Robert Reitan, har tidligere uttalt at de velger Orkanger hvis de får et ja derifra. Det har de nå fått.

Enkelte av lokalpolitikerne i Orkdal kommunestyre uttrykte at de hadde blandede følelser når det gjaldt å omregulere god og sentralt beliggende matjord, ble det et overveldende flertall for å åpne Furumoen for Norsk kylling, skriver Avisa Sør-Trøndelag.

kommunestyret i Malvik vedtok nylig å selge kommunalt tilleggsareal til Sveberg Næringspark med forbehold om at det blir etablert kyllingslakteri på tomta.

Les også: Norsk kylling nærmere Orkanger

Les også: Gikk inn for å selge tomt til kyllingfabrikk