Fra velsignelse til bare prakk?

Malvik historielag og folkebiblioteket på Vikhammer inviterer onsdag til foredrag med temaet jernbane.

«Jernbanen gjennom Malvik gjennom 135 år – fra velsignelse til bare prakk?» er overskriften til foredraget.

Foredragsholder er togentusiast Svein Sando, som har sin egen nettside for togentusiaster, Semaforen. (ekstern lenke)

Sando har i en årrekke vært en ivrig og anerkjent modelljernbanebygger og har blant annet vært med å bygge en modellutgave av Gardermobanen.

Foredraget er i lokalene til biblioteket på Malvik videregående skole onsdag 25.oktober klokken 18.00.