Positivt med travbane

Gruppelederne Lill Harriet Sandaune (FrP) og Eva Lundemo (H) har hele tiden stilt seg positiv til etablering av ny travbane på Kvegjerdsmyra på Leistad.

Begge gruppelederne har vært tydelige på at jordvern er viktig, men mener det vil være mulig å finne en løsning der man får en erstatning for den dyrkamarka som blir bygd ned.

Torsdag 19. oktober inviterer de derfor alle medlemmer i sine parti til et felles informasjonsmøte i kantina på rådhuset.

– Vi er så heldige å få besøk av Per Tronstad som er tidligere toppsjef i Det Norske Travselskap (DNT), og som i dag er leder av Leangentravets Eiendom. På møtet vil også lederen i Malvik Travlag, Jostein Engan og Regionssjef for konsulentselskapet ÅF Advansia Midt-Norge Kjell Håvard Nilsen komme for å gi oss en god informasjon i saken, skriver de to lokalpartiene i en pressemelding.

I startgropa

Det foreligger i dag en opsjonsavtale med den aktuelle grunneieren om kjøp av tomten som skal huse den planlagte travbanen. Både Malvik Høyre og Malvik Frp mener at grunneierne må ha både frihet, råderett og disposisjonsrett over sine egne landbrukseiendommer og driften av disse.

Hverken Malvik Frp eller Malvik Høyre kan forhåndsgodkjenne en reguleringsplan før denne foreligger til politisk behandling, men vi er opptatt av å skaffe oss god kunnskap før vi skal gi en helhetsvurdering av hvordan arealene her kan brukes. Vi legger vekt på tidlig medvirkning og god dialog i oppstarts- og planleggingsfasen, og ønsker å avklare eventuelle konflikter og planfaglige eller juridiske feil før høring og offentlig ettersyn av planen, sier de i pressemeldingen.

Både Malvik Høyre og Malvik Frp har programfestet at Malvik kommune skal være en Ja- kommune, og for begge partiene er det viktig å etterleve det vi har lovet våre velgere.

Fullt trav i AP

Når det gjelder flertallet i kommunestyret i Malvik, som består av Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, er det fra den kanten allerede klart at SV, MDG og SP går i mot etablering av travbane på dyrka jord.

Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til saken ennå. De har også invitert til medlemsmøte om temaet torsdag 19.oktober.