Forbrukertest av legekontorene i Malvik

Forbrukerrådet har testet alle landets fastlegekontor.

Resultatene viser at det er enorme forskjeller på hvordan fastlegekontoret møter deg.

– Når du selv eller noen i familien er syke, må det være enkelt å komme i kontakt og få svar fra fastlegen, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland, i en pressemelding.

I testen er det gitt poeng til alle landets fastlegekontor på en skala fra null til hundre, hvor hundre er best. De får poeng for å gi god og relevant informasjon som er lett tilgjengelig digitalt. Medisinskfaglige vurderinger er ikke testet. Bare 2,5 prosent får grønt lys av Forbrukerrådet.

– Det er noe langt flere bør strekke seg etter, mener forbrukerdirektøren. Nesten alle har mye å lære av hvordan de beste fastlegekontorene tar hensyn til brukernes behov.

Ett fastlegekontor i Sør-Trøndelag oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.

Kun Holtålen legekontor oppnådde nok poeng til å bli «godkjent» i Sør-Trøndelag.

De tre fastlegekontorene i Malvik oppnådde Saksvik, 50,5 p, Vikhammer 50,2 p og Hommelvik 49,9. De scorer alle tre tilfredsstillende på punktet om generell informasjon.

Skjermdump: forbrukerradet.no

Les hele fastlegetesten for Sør-Trøndelag her. (ekstern lenke)