Historiske damer

Rakel S. Trondal (SV) og Lill Harriet Sandaune (FRP) blir historisk når Nord- og Sør-Trøndelag samles til ett fylke fra nyttår.

Da blir de to, de første fra Malvik i det nye fylkesutvalget for den nye Trøndelag fylkeskommune.

Posisjonene er nå fordelt og Tore O. Sandvik (AP) blir ny fylkesordfører i det nye Trøndelag fylke, med Tomas Iver Hallem (SP) som varaordfører.

Blant de øvrige 13 som utgjør det nye fylkesutvalget frem til neste valg, har SV og FRP valgt to kvinner fra Malvik.

De formelle valgene skjer under fylkestinget på Stiklestad onsdag 18. oktober.

Lill Harriet Sandaune (FRP), avslutter sin periode som stortingsrepresentant og går tilbake som heltidspolitiker i fylkespolitikken.

Som Trondal, fortsetter Sandaune som politiker på heltid i fylket, og som medlem av formannskap og kommunestyre i Malvik.

Fordelingen av de 15 plassene i det nye fylkesutvalget er Ap (6), Sp (2), KrF (1), MDG (1), SV (1), H (2), FrP (1) og V (1).