Ledige båtplasser i flotte omgivelser

I Hommelvik, nærmere bestemt ved Nygården, har Malvik Båtforening sitt flotte anlegg. Anlegget ligger i flotte omgivelser inne i Hommelvik, og her har Båtforeningen om lag 260 båtplasser å tilby  både besøkende og fastboende båtentusiaster.

Malvik Båtforening

Anlegget ligger godt beskyttet innenfor en molo, og båtforeningen har investert i en ny bølgedemper som er over 100 meter. Malvik Båtforening har eget klubbhus som er mye brukt av både båtforeningen selv og leietagere,  verkstedhall og slipp for båter opp til omlag 36 fot og 8,5 tonn. Slippen er tilgjengelig både for medlemmer og ikke-medlemmer, kapasitet på omlag 36 fot/ 8,5 tonn. Tidspunkt for oppsett og utsett er begrenset av tidevannet, og båter med stort dypgående tas opp bare i tida omkring spring høyvann.

– Velkommen hit til Malvik Båtforening. Her ligger vi til i naturskjønne omgivelser, og her har vi flott fasiliteter. Vi har meget god ankomst, gratis parkering og ikke minst har vi gode forhold hele året her inne i Hommelvik. I tillegg ligger vi i gangavstand til dagligvarebutikk og Hommelvik har et godt offentlig transporttilbud til både Trondheim og Stjørdal, da med både buss- og togforbindelse, forteller Kai Almås som er båtplassansvarlig i Malvik Båtforening.

Ledige plasser

Det er vanligvis venteliste for tildeling av båtplass ved Malvik Båtforening. Ventetiden har ifølge båtforeningen erfaring relativt kort for ønske om smal plass, på 2,5 meter,  mens det vanligvis har vært lengere ventetid for å få oppfylt ønske om bredere plasser. Båtforeningen har nå utvidet havna, og kan derfor tilby ledige plasser. Dette er nok populære plasser, og det er her gjelder «førstemann til mølla» prinsippet. Bare i den korte tiden Malviknytt var i klubbhuset, ble det inngått avtale om to båtplasser og medlemskap.

– Malvik Båtforening har nå utvidet havna med om lag 20 plasser, og av disse har vi nå 15 ledige plasser i størrelsen fra 2,5 og 3 meter. Større plasser er vi nok helt tomme for, forteller Kai Almås og legger til at han husker godt da han skulle ha seg plass her for en tre år siden, og at det da var venteliste for å få båtplass i Hommelvik.

Bredt spekter på plasser

Havna er delt i to, med «Hovedbrygga» med pirene A – F og «Molobrygga» ute på moloen. Det gjelder forskjellige begrensninger i båtstørrelser for disse.

– Ved hovedbrygga er hovedregel at båtens lengde ikke skal overstige 32 fot, som tilsvarer 9,75 meter og maksimal veie 8,5 tonn, da med fulle tanker og eventuell ballast. Malvik Båtforening har allikevel noen plasser langs Pir A, hvor båtene kan være opp til 40 fot, som er 12,20 meter. Ved molobrygga skal båtens lengde ikke overstige 36 fot, som er 10,97 meter og maksimal bredde 4,0 meter. Prismessig mener jeg vi er blant de laveste i regionen, forteller Kai Almås

Medlemskap

For å ha båtplass i Hommelvik må du være medlem av Malvik Båtforening, og da med de rettigheter og forpliktelser et medlemskap medfører. Det er årsmøtet som legger rammene for utvikling av havna og som vedtar vedtektene for foreningen.

– Man må delta på en dugnad i året, om lag hvert femte år har man kaffevakt og båten må være forsikret. I vedtektene for båtforeningen står det at innbyggerne i Malvik har 1. prioritet til båtplass, men vi har medlemmer som har opprettholdt sitt medlemskap, selv om de har flyttet fra kommunen. Området er videoovervåket og vi er tilknyttet et vaktselskap, forteller Kai Almås til Malviknytt.

Malvik Båtforening har god sikkerhet, og kan observerer det som skjer både nede på båtplassene, og forøvrig på området til Malvik Båtforening via overvåkningskamera.

Malvik Båtforening eier og forvalter alle båtplasser, og leier ut disse til medlemmer som har betalt innskudd til foreningen. Foreningen forplikter seg til gjenkjøp av plassene, så lenge det er økonomi i foreningen til å gjennomføre dette.

– Ja, plassen tilhører båtforeningen, men medlemmene betaler et innskudd på plassene. Sammenligner man pris, så er det forholdsvis likt i Malvik og på Stjørdal. Men i forhold til Trondheim så ligger de lavere i pris. Man kan også leie plass for en periode, og da har vi nok plasser i alle størrelser. Dette kan vi tilby, da ledige og ubrukte plasser kan båtforeningen disponere, forklarer Kai Almås.

Gjestebrygge

Malvik Båtforening kan tilby gjestebrygge for ca. 6-8 båter av gangen, og gjestebryggen har tilgang til både toalett og dusj, grillplass, vann og strøm samt dieselfylling.

– Gjestebryggen ligger ved de nye bølgedemperne. Her kan man få tilgang til både vann og strøm. Det kan fylles diesel fra gjestebrygga alle dugnadskveldene, utenom dette må man avtale med noen i slipp og dieselkomiteen, forteller Kai Almås.

Godt miljø
Hver torsdag ved tolvtiden møtes de av medlemmene som har tid og anledning til en kopp kaffe og en hyggelig prat i klubbhuset. Hver søndag, unntatt i sommer- , påske- og juleferiene holdes åpen kafé i klubbhuset mellom klokken 10:00 og 14:00. Da kombiner gjerne medlemmene en tur i havna for å se om båten har det bra, med en kopp kaffe sammen med andre hyggelige båtfolk.

– Vi i båtforeningen er veldig prisgitte pensjonistene i foreningen. Dette er medlemmer som helt frivillig stiller opp og ikke minst har et glødende engasjement for både foreningen og båter. Det er takket være disse at Malvik Båtforening både fungerer og fremstår så bra som det gjør. At noen vier så mye av sin tid her nede er noe vi setter veldig pris på, sier Kai Almås og legger til at det er plass til flere.

– Så, er du interessert i å bli innskuddsmedlem her hos oss i Malvik Båtforening og du ønsker å ha båtplass i en veldrevet forening, så ikke nøl med å ta kontakt, avslutter Kai Almås med.