Statsbudsjettet: Motorvei og tankanlegg

Nye Veier AS legger opp til anleggstart på utvidelsen av E6 gjennom Malvik i 2019.

Det viser framlegget av statsbudsjettet torsdag. Prosjektet er inndelt i to hvor det på strekningen Ranheim–Værnes er utvidelse til firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal. Det er varslet at Regjeringen vil legge fram for Stortinget et forslag til bompengefinansiering av utbyggingen så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger.

Les også: Vil begynne med E6 om to år

Tankanlegget i Muruvik bygges

Det nye drivstoffanlegget skal forsyne både sivil og militær aktivitet på Værnes, skal bygges ved havna i Muruvik. Drivstoff til flyplassen kjører nå med tankbiler mellom lageret i Trolla i Trondheim og Værnes.

Kostnadsramma for prosjektet er oppgitt til 309 millioner kroner inklusive mva og en «pott» for usikkerhet.

Les også: Statsråd har vedtatt å legge tankanlegget til Muruvik